Algemene werking

Transfo duiktank gaat voor een open beleid waarbij de duiktank voor heel wat bedoelingen kan ingezet worden door zowel sport- als beroepsduikers. Met zijn diepte en groot volume helder water is de duiktank een unieke locatie met veel mogelijkheden voor trainingen, opleidingen en initiaties. Bovendien zijn er in de duiktank belevingselementen en een moduleerbaar parcours aangebracht die voor extra uitdaging zorgen.

De tank is 15m diep en heeft een diameter van 20m. Het is mogelijk om met 25 à 30 duikers tegelijk te duiken maar tijdens de publieke uren geldt een beperking van maximaal 20 duikers per tijdsslot. De watertemperatuur staat vermeld op de “home” pagina en zal minimaal circa 16°C bedragen er wordt gedoken met eigen materiaal dat in een propere staat moet zijn. Er zijn kleedkamers en lockers voorzien maar gezien de beperkte plaats vragen we de duikers enkel het nodige materiaal mee te brengen.

1. Parkeren en toegang tot de duiktank

Wagens kunnen geparkeerd worden op de parking van centrum “De Brug”, Otegemstraat 238 (Zwevegem). Op het einde van de parking staan de transportkarren die vrij gebruikt kunnen worden met een muntstuk als waarborg. Per transportkar kan normaliter het materiaal van twee duikers vervoerd worden. Via het jaagpad langs het kanaal is het ongeveer 350m wandelen tot aan de ingang van de duiktank. Transportkarren moeten aan de ingang geparkeerd worden in de daarvoor voorziene locatie. Transportkarren mogen in geen geval gebruikt worden in de liften.

2. Aanmelden in de cafetaria

Bij aankomst in de duiktank moet iedereen zich verplicht aanmelden in de cafetaria. Deze bevindt zich samen met de ingang op niveau 0. Elke duiker moet zich verplicht inschrijven bij de verantwoordelijke van de cafetaria. Inschrijven kan van een uur tot 15 minuten voor de duikbeurt. Je kan er naast cash ook met betaalkaarten betalen (bancontact, visa, maestro).

Elke duiker moet een geldig brevet, een geldige verzekering (dagverzekering kan via ons) en een geldig medisch attest kunnen voorleggen. Je betaalt de duikbeurt op voorhand, daarna wordt medegedeeld naar welk verdiep je je mag begeven voor de kleedkamers.

Indien je materiaal wenst te huren kan dit ook aan de cafetaria gevraagd en afgerekend worden. Hiervoor wordt je identiteitskaart als borg gevraagd.

3. Gebruik van kleedkamers voor de duikbeurt

De kleedkamers zijn toegankelijk via de trap of de lift. Welke kleedkamer je mag gebruiken wordt meegedeeld bij het aanmelden. Op beide niveaus bevinden zich ook toiletten en douches.

In beide kleedkamers zijn voldoende lockers voorzien om waardevolle spullen op te bergen. Het gebruik van de lockers vereist het gebruik van een muntstuk van 50 eurocent als waarborg voor de sleutel.

Duikflessen kunnen in de gang gestald worden en mogen in geen geval meegenomen worden in de kleedkamers zelf.

Het duikplatform bevindt zich op niveau 3 en is enkel toegankelijk via de lift. De liften zijn zo geprogrammeerd dat ze vanaf 15 minuten voor de duikbeurt naar niveau 3 kunnen bewegen. Gebruik in geen geval de trap om naar het duikplatform te gaan! Duikers die in het voorafgaande uur gedoken hebben moeten namelijk de trap gebruiken om naar beneden te komen.

4. Aanmelden bij het duikplatform voor de duikbeurt

Bij aankomst op het duikplatform, via de lift, moet elke duiker verplicht door de waadbak! Het EHBO lokaal en/of de nooddeur mogen in geen geval gebruikt worden door duikers die zich naar het duikplatform begeven.

Voorafgaand aan de duik met elke duiker verplicht een douche nemen met volledige uitrusting! Het is hierbij van groot belang dat alle duikuitrusting zo goed als mogelijk afgespoeld wordt om verontreiniging en vervuiling van de duiktank te vermijden. Aan het duikplatform moet elke duiker zich verplicht aanmelden bij de verantwoordelijke van het duikplatform.

Wacht met in het water te gaan tot de verantwoordelijke van het duikplatform hiertoe toestemming geeft. Het proces waarbij duikers van de vorige duikbeurt uit het water komen en deze van een volgende duikbeurt in het water gaan, wordt beheerd door de verantwoordelijke van het duikplatform. Hierbij zullen duidelijke signalen afgesproken worden. De verantwoordelijke van het duikplatform zal nauwgezet bijhouden wie wanneer te water is gegaan.

Mensen die materiaal wensen te huren dienen dit op voorhand beneden bij het aanmelden te vragen en af te rekenen. Het materiaal kunnen ze dan vragen bij de verantwoordelijke van het duikplatform. Wees goed op tijd zodat je rustig je materiaal kan kiezen.

5. Afmelden bij het duikplatform na de duikbeurt

10 minuten voor het eindduur maakt een signaal duidelijk dat het tijd wordt om de opstijging te beginnen. Ten laatste op het einduur wordt je verzocht het water verlaten te hebben.

Na het verlaten van het water moeten alle duikers zich afmelden bij de verantwoordelijke van het duikplatform zodat deze altijd een duidelijk beeld kan blijven houden op wie er zich nog in het water bevindt.

Enkel afgemelde duikers mogen zich terug richting kleedkamers begeven. Dit mag uitsluitend via de trap gebeuren en dus niet/nooit via de lift. Het is immers zo dat de lift op dat moment wellicht gebruikt wordt voor duikers die zich richting duikplatform begeven voor de volgende duikbeurt en daarbij verplicht door de waadbak en de douches moeten.

6. Gebruik van kleedkamers na de duikbeurt

Na het duiken kunnen alle duikers gebruik maken van de douches in de kleedkamers. Voor zowel de kleedkamers als de douches geldt dat de duikers zelf verantwoordelijk zijn om de lokalen proper achter te laten. Het is uiteraard niet de bedoeling dat er na elke duikbeurt gepoetst wordt, maar er zijn voldoende trekkers voorzien om het achtergebleven water op de vloer samen te trekken en naar de een afvoerputje te begeleiden.

Ook tijdens het aankleden en douchen na de duikbeurt geldt dat duikflessen buiten de kleedkamers moeten blijven.

Alle duikers moeten ten laatste 30 minuten na het voorziene einde van de duikbeurt de kleedkamers verlaten hebben. Aangezien de duikers van de volgende beurt dan al op het duikplatform of in het water moeten zijn, mag de lift gebruikt worden om terug te keren naar niveau 0.

7. Afmelden in de cafetaria

Na de duik moeten alle duikers zich afmelden in de cafetaria. Ze kunnen daar gebruik maken van de stempels van de duiktank voor in hun logboek of kunnen blijven napraten bij een natje en droogje in de cafetaria.